Psychoanalytisch Centrum West

In Psychoanalytisch Centrum West werken psychoanalytici en psychoanalytisch psychotherapeuten met elkaar samen om de kwaliteit en beschikbaarheid van de psychoanalytische behandeling in de provincie Zuid-Holland te garanderen. PAC West belegt daartoe wetenschappelijke avonden voor de eigen leden, bevordert onderlinge intervisie en kent een indicatiestellingsoverleg voor psychoanalytische behandelingen.

Voor diegenen die willen verwijzen of zelf op zoek zijn naar een psychoanalyticus of een psychoanalytisch georiënteerde psychotherapeut biedt de website een lijst van aansloten leden/behandelaren.

Als psychoanalytische behandelaren willen we graag onze klinische kennis en kunde delen met andere GGZ-collega’s en met GGZ-opleidelingen. Dit doen we onder andere door het organiseren van refereeravonden voor GGZ-professionals, het jaarlijks aanbieden van een Klinisch Seminar voor GGZ-collega’s, het realiseren van opleidingsplaatsen en door het aanbieden van supervisie en collegiaal consult.

Tenslotte vestigen we incidenteel ook de aandacht op toepassingen van het psychoanalytisch gedachtengoed. Zo organiseren we bijvoorbeeld filmavonden, waarbij er vanuit een psychoanalytische invalshoek een inleiding bij de film wordt verzorgd met aansluitend gelegenheid tot nabespreking.

Onze activiteiten worden hieronder aangekondigd en toegelicht.

Nieuws

PAC West praktijkopleidingsplaats

PAC West praktijkopleidingsplaats

PAC West wil GGZ-opleidelingen die geïnteresseerd zijn in psychoanalytische methoden van behandeling graag de mogelijkheid bieden om praktijkervaring op te doen. Onlangs is een AIOS Psychiatrie gestart met een 1 jaar durende keuzestage psychotherapie en binnenkort...

Dubbellezing over Ronald Fairbairn

Dubbellezing over Ronald Fairbairn

Beste collega’s PAC West, In het kader van onze interne Wetenschappelijke Avonden zullen twee sprekers voor ons een lezing verzorgen over de relevantie van het werk van Ronald Fairbairn voor de hedendaagse klinische praktijk. De eerste lezing wordt verzorgd door Marc...

Refereeravond Parentificatie

Refereeravond Parentificatie

Link naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=9_OPR5TSo3k Uitnodiging 20 maart 2020: refereeravond met Lutgarde Vanvuchelen Aan: psychotherapeuten, psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen en GGZ-kaderartsen in Zuid-Holland of zij die daartoe in...

Filmavond Lazzaro Felice

Filmavond Lazzaro Felice

Beste leden, Op 5 februari 2020 gaat de commissie Psychoanalyse van PAC-West van start met een presentatie van de prachtige poëtische Italiaanse film Lazzaro Felice door inleider Maggie Eybrechts. Deze avond valt buiten de filmreeks van de commissie Psychoanalyse en...