Zie ook

Ledengedeelte

Refereeravond met Dr. Quin van Dam op 13 maart 2024

De voordracht met als titel ‘Doodsangst en zingeving bij ouderen, de rol van de behandelaar in de laatste levensfase’ wordt verzorgd door Dr. Quin van Dam. Hij is klinisch psycholoog, psychodynamisch en affectfobie therapie (AFT) therapeut, supervisor en docent en is werkzaam in eigen praktijk te Reeuwijk.

Hij zal op het volgende in gaan. Ouderen worden in soms korte tijd met veel verschillende verliezen geconfronteerd. In de laatste levensfase rouwen zij in veel gevallen om het verlies van lichamelijke en cognitieve mogelijkheden, om het verlies van een partner, broer of zus, van vrienden of zelfs van een dierbaar huisdier. Daarnaast kunnen zij getroffen worden door de dood van een kind of een kleinkind. Ook de horizon van hun eigen sterven komt snel in zicht.

Deze verliezen zijn op zichzelf al ingrijpend, maar ze kunnen ook oude, onverwerkte verliezen naar boven brengen.

Aansluitend aan de voordracht is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. De avond wordt afgesloten met een borrel.

Praktische informatie:

Datum: 13 maart 2024

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur).

Locatie: De Fabriek, Burgemeester Bosstraat 46, 3043 GD Rotterdam

Kosten: Voor (belangstellende) leden van het PAC West zijn geen kosten verbonden aan de refereeravond, wel graag even aanmelden.

Niet-leden kunnen zich inschrijven voor de refereeravond door een bedrag van € 25,- voor 11 maart 2024 over te maken op bankrekening NL73TRIO 0379433915 t.n.v. Psychoanalytische Centrum o.v.v. ‘refereeravond’.

Aanmelden: per e-mail naar secr@pacwest.nl <mailto:secr@pacwest.nl>.

We verzoeken niet-BIG geregistreerde collega’s om de vertrouwelijkheid van het materiaal te respecteren.

Kent u collega’s die mogelijk ook belangstelling hebben, wilt u deze aankondiging dan onder hun aandacht brengen?