Aanmelden voor een activiteit van PAC West

Als u zich wilt opgeven voor een activiteit van PAC West, kunt u dit doen door een mailtje te sturen naar de secretaris (secr@pacwest.nl), met vermelding van uw naam, en als u geen (belangstellend) lid van het PAC bent, graag ook uw BIG-registratienummer.

In de aankondiging van de betreffende activiteit wordt vermeld of er kosten aan de activiteit verbonden zijn. Is dat het geval dan is uw inschrijving pas definitief wanneer u het bedrag heeft overgemaakt op het rekeningnummer van PAC West, IBAN NL73TRIO 0379433915.