Zie ook

Ledengedeelte

Refereeravond met Wouter Gomperts op 22 mei 2024

De voordracht met als titel ‘De achtergrond op de voorgrond, over etnische verschillen in de psychoanalytische behandelkamer’ wordt verzorgd door Dr. Wouter Gomperts. Hij is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus en werkte van 1979 tot 2016 bij de Universiteit van Amsterdam en van 1987 tot 2015 bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Voorts is Wouter Gomperts leeranalyticus/supervisor bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging en supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Hij is werkzaam in eigen praktijk.

Etnische verschillen worden in een moderne samenleving als de onze veelal óf beschaamd verzwegen óf op een grove manier tot uiting gebracht. Sinds meer dan honderd jaar zoeken psychoanalytici naar manieren om met moeilijke gedachten en gevoelens op een betere manier om te gaan dan ze weg te werken of uit te leven. Nu staan we voor de uitdaging in de therapiekamer naar manieren te zoeken om met een zekere vrijmoedigheid en vanzelfsprekendheid te praten over de lastige gevoelens, die etnische verschillen met zich mee kunnen brengen. Wat kunnen we dan tegenkomen? In deze voordracht wordt aan de hand van drie klinische vignetten (‘Aziza’, ‘David’ en ‘Els’) op zoek gegaan naar wat zich in en tussen de patiënt en therapeut voor kan doen als zij in etniciteit verschillen en hoe je daar als behandelaar mee om kan gaan.

Aansluitend aan de voordracht is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. De avond wordt afgesloten met een borrel.

Praktische informatie:
Datum: 22 mei 2024
Tijd: 20.00 – 22.00 (inloop vanaf 19.30 uur).
Locatie: De Fabriek, Burgemeester Bosstraat 46, 3043 GD Rotterdam


Kosten: Voor (belangstellende) leden van het PAC West zijn geen kosten verbonden aan de refereeravond, wel graag even aanmelden.

Niet-leden kunnen zich inschrijven voor de refereeravond door een bedrag van € 25,- voor 22 mei 2024 over te maken op bankrekening NL73TRIO 0379433915 t.n.v. Psychoanalytische Centrum o.v.v. ‘refereeravond’.

Aanmelden: per e-mail naar secr@pacwest.nl.

We verzoeken niet-BIG geregistreerde collega’s om de vertrouwelijkheid van het materiaal te respecteren.
Kent u collega’s die mogelijk ook belangstelling hebben, wilt u deze aankondiging dan onder hun aandacht brengen?