Zie ook

Ledengedeelte

Refereeravond Parentificatie

Link naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=9_OPR5TSo3k

Uitnodiging 20 maart 2020:
refereeravond met Lutgarde Vanvuchelen

Aan: psychotherapeuten, psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen en GGZ-kaderartsen in Zuid-Holland of zij die daartoe in opleiding zijn.

Psychoanalytisch Centrum West nodigt u graag uit voor een psychoanalytische refereeravond op vrijdag 20 maart 2020.

De voordracht wordt verzorgd door Lutgarde Vanvuchelen, psychiater, psychoanalytisch psychotherapeut en psychoanalytica. Werkzaam in eigen praktijk Winnicotte House voor psychotherapie, leertheratie, supervisie en coaching. De titel van haar voordracht luidt:

“Parentificatie bij hulpverleners”

We spreken van parentificatie als een kind te vroeg ouder wordt en de verantwoordelijkheid op zich neemt om te zorgen voor het welbevinden van een ouder. Psychische problematiek veroorzaakt door parentifcatie komt vaak voor in onze behandelpraktijk en al met al is het naar schatting bij een kwart van de volwassen patiënten de primaire oorzaak van hun klachten. In de praktijk kan herkenning niettemin lastig zijn omdat parentificatie vaak diep verborgen ligt onder de meest uiteenlopende psychische problemen.

De spreker buigt zich over de vraag hoe dat zit bij hulpverleners. Komt parentifcatie bij hen meer voor dan bij andere volwassenen? Wat betekent het persoonlijk om geparentificeerd te zijn en welke invloed heeft het op je werk als psychotherapeut waarbij je zelf het instrument van de behandeling bent?

De spreker zal aan de hand van onderzoek van de literatuur in combinatie met voorbeelden uit de praktijk een antwoord op deze vraag geven en vanuit ruime ervaring met leertherapieën een warm pleidooi houden voor de leertherapie als essentieel onderdeel van de persoonlijke en professionele vorming van de psychotherapeut: ‘Ken u zelf voor u zich waagt aan de ander!

Als indrukwekkend voorbeeld van parentificatie voegen we het volgende linkje toe: https://www.youtube.com/watch?v=9_OPR5TSo3k

Aansluitend aan de voordracht is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. De avond wordt afgesloten met een borrel om wat informeler na te praten en nader kennis te maken. De refereeravond vindt plaats tussen 20.00 -21.30 uur in Museum Oud-Overschie met uitloop tot 22.00 uur.
Adres: Overschiese Kerksingel 1, 3043 BA Rotterdam (pad met tuinhek).

Voor leden van PAC West zijn geen kosten verbonden aan de refereeravond, wel graag even aanmelden. Niet-leden kunnen zich inschrijven voor de refereeravond door een bedrag van 10 euro vóór 1 maart over te maken op rekening NL73TRIO 0379433915 t.n.v. Psychoanalytisch Centrum o.v.v. ‘refereeravond’.

Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. We verzoeken niet-BIG geregistreerden om de vertrouwelijkheid van het materiaal te respecteren.
Kent u collega’s die mogelijk ook belangstelling hebben, wilt u deze aankondiging dan aan hen doorgeven?

Met vriendelijke groet,
namens PAC West,

Famke Kwee