Zie ook

Ledengedeelte

Refereeravond Emotie is onverwoord bewustzijn

Refereeravond 18 maart voor psychotherapeuten, psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen en GGZ-kaderartsen of zij die daartoe in opleiding zijn.

De voordracht wordt verzorgd door Daniël Helderman, klinisch psycholoog en psychoanalyticus in opleiding en auteur van het boek: Exploring the Emotional Life of the Mind. A Psychodynamic Theory of Emotions (2020, Routledge). De titel van zijn lezing luidt:

Emotie is onverwoord bewustzijn
Het krachtenspel tussen emoties, de zelfbeleving en de verhalen die we (niet) vertellen

Emoties zijn evolutionaire hulpmiddelen die in lichaamstaal tot ons spreken, maar men kan een emotie ook ervaren als een ongeleide kracht van binnenuit. Wanneer iemand van binnenuit overspoeld wordt en de hulp of macht mist om woorden te geven aan zijn beleving, dan zal het zelf zich beschermen met afweermechanismen. Deze mechanismen beschermen de zelfbeleving door emoties te “onteigenen” en het bewustzijn in te perken.
Daniël bespreekt drie kenmerkende manieren om emoties te “onteigenen” en koppelt deze aan neurotische, borderline en psychotische persoonlijkheidsorganisaties. In aansluiting formuleert hij drie verschillende therapeutische attitudes, bedoeld om het therapeutische koppel in staat te stellen om samen de belaagde binnenwereld te verkennen. Dit biedt gereedschap voor iedereen die geïnteresseerd is in subjectieve gevoelens die besloten kunnen liggen in woordeloos bewustzijn. En voor iedereen die een gesprek wil aangaan over ervaringen waarvoor woorden op de vlucht slaan.

Aansluitend aan de voordracht is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. De refereeravond zal online plaatsvinden tussen 20.00 -21.30 uur.

Voor (belangstellende) leden van PAC West zijn geen kosten verbonden aan de refereeravond, wel graag even aanmelden in verband met het toesturen van een Zoom link. Niet-leden kunnen zich inschrijven voor de refereeravond door een bedrag van 10 euro vóór 18 maart over te maken op rekening NL73TRIO 0379433915 t.n.v. Psychoanalytisch Centrum o.v.v. ‘refereeravond’. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u een Zoom link.

Lutgarde Vanvuchelen
Famke Kwee