Zie ook

Ledengedeelte

Dubbellezing over Ronald Fairbairn

Beste collega’s PAC West,

In het kader van onze interne Wetenschappelijke Avonden zullen twee sprekers voor ons een lezing verzorgen over de relevantie van het werk van Ronald Fairbairn voor de hedendaagse klinische praktijk.

De eerste lezing wordt verzorgd door Marc Hamburger, psychoanalyticus-psychotherapeut, zelfstandig gevestigd te Utrecht.

Ruim 75 Jaar geleden schreef Ronald Fairbairn zijn baanbrekende artikel over de endopsychische structuur en de interne saboteur (Fairbairn, 1944). In tegenstelling tot Freud sprak hij over dynamische structuren waarmee hij het onderscheid tussen id en ego afwees. Het met libido geladen ego is volgens Fairbairn bovendien primair uit op een relatie (‘object-seeking’) en niet slechts op ontlading (‘pleasure-seeking’). Als gevolg van frustrerende of traumatiserende relationele ervaringen internaliseert het kleine kind zijn als slecht ervaren objectrelaties. Deze worden vervolgens prototypes voor de manier waarop hij later in zijn leven zichzelf, anderen en relaties aangaat en ervaart.
Een intersubjectief perspectief laat zien hoe de analyticus soms zonder het te weten zelf meespeelt in de enscenering van de interne structuur. Marc Hamburger verkent de gedachte dat dit ook moet gebeuren voordat hij zijn analysant werkelijk kan ontmoeten en diens herhalingsdwang emotioneel kan begrijpen.

De tweede lezing wordt verzorgd door Nelleke Nicolai, psychiater en psychoanalyticus, zelfstandig gevestigd te Rotterdam.
Nelleke Nicolai zal vooral ingaan op de toepassing van het gedachtengoed van Fairbairn wanneer de psychische ontwikkeling al in een vroegtijdig stadium hinder ondervindt of stagneert zoals bijvoorbeeld bij vroege verwaarlozing, mishandeling, misbruik en ouders met psychiatrische problemen. Zij zal aan de hand van casuïstiek ingaan op de praktische toepassing van dit gedachtengoed.

De lezing van Marc Hamburger kan los worden gevolgd, de lezing van Nelleke Nicolai veronderstelt voorkennis van het werk van Fairbairn. Daarnaast wijzen we u er graag op dat de komende lezing van Lutgarde Vanvuchelen (externe refereeravond 20 maart) over parentificatie onder hulpverleners een mooie opstap is tot deze dubbellezing.

De lezing van Marc Hamburger vindt plaats in het Winnicott House (Leuvensestraat 85, 2587 GD Den Haag) , waarmee we onze Haagse en Leidse collega’s tegemoet komen; de lezing van Nelleke Nicolai vindt plaats in Museum Oud-Overschie (Overschiese Kerksingel 1, 3043 BA Rotterdam).

Tijdstip: 20-22 uur.

Aan de Wetenschappelijke Avonden zijn geen kosten verbonden, wel graag van te voren even aanmelden.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur PAC West,

Famke Kwee