Aanmelding als (belangstellend) lid van PAC West

U kunt zich aanmelden voor lidmaatschap van onze vereniging wanneer u lid bent van de NPaV of de NVPP of daartoe in opleiding bent. U kunt zich aanmelden als belangstellend lidwanneer u registerlid  van de NVVP bent of wanneer u belangstellend of aspirantlid van de NVPP, maar niet in opleiding bent  voor het gewone NVPP lidmaatschap.

Aanmelden kan via het het secretariaat (secr@pacwest.nl).  De contributie voor het (belangstellend) lidmaatschap bedraagt €30,00 per jaar.